• გიორგი საბაძე - 
  წევრი
 • 
  სათაური ავტორი
  ჟანრი
 • თარიღი
 • ქულა
  სათაური ვერ მოვიფიქრე
  გიორგი საბაძე
  პოეზია
  2013-04-21 11:39:03
  43/8
  8
  სტუმარი
  გიორგი საბაძე
  პროზა
  2013-04-07 00:20:31
  30/1
  1
  ძლიერი ამირან
  გიორგი საბაძე
  პროზა
  2013-03-21 04:18:58
  28/2
  1
  მზის ცქერით - დაბრმავდა ტუსაღი
  გიორგი საბაძე
  პოეზია
  2013-02-01 01:45:55
  62/7
  3
  კაცი–ადამიანი
  გიორგი საბაძე
  გამოუქვეყნებელი
  2013-01-06 22:41:30
  12/4
  -3
  უხილავი კავშირი
  გიორგი საბაძე
  გამოუქვეყნებელი
  2012-12-25 23:43:07
  12/4
  -2
  კულტურა გვშია
  გიორგი საბაძე
  მინიატურა
  2012-12-23 00:37:28
  71/10
  11
  ინფერნალური ბანოვანი
  გიორგი საბაძე
  გამოუქვეყნებელი
  2012-12-17 13:50:29
  26/8
  -5
  ორ ფურცელს შუა
  გიორგი საბაძე
  გამოუქვეყნებელი
  2012-12-12 00:24:08
  15/4
  0
  * * *
  გიორგი საბაძე
  გამოუქვეყნებელი
  2012-12-09 14:18:33
  18/9
  1